Back

Manifest

Manifest.

Wij zijn Moes. Een collectief van Tilburgse wereldburgers, nieuwsgierig en kritisch betrokken bij wat er in de wereld speelt.

De afgelopen decennia zijn we onze verbinding met natuur en voedsel kwijtgeraakt. We zien ons daardoor gesteld voor een groot aantal opgaven: de voedseltransitie, de energietransitie, de transitie in gebruik van grondstoffen, enzovoorts. Deze opgaven hebben als gemeenschappelijke delers: het veranderend klimaat, behoud van biodiversiteit en ten slotte ook de zorg voor ons eigen welzijn.

Wat ons betreft is het tijd om de verbinding tussen stad, natuur, voedsel en de verduurzaming daarvan te herstellen. We hebben besloten om er op eigen initiatief voor te gaan door de eerste publiek toegankelijke daktuin van Tilburg te realiseren. Een daktuin waarop groente en fruit worden verbouwd en bijen gehouden. Waar bewoners, studenten en bezoekers samenkomen voor aanstekelijke beleving: een inhoudelijk programma, kleinschalige educatieve evenementen en een hapje en drankje. Een tuin waar onbewust ieders kijk op de wereld eens flink wordt opgeschud. Dat effect is nu, in de voorbereidingsfase, al voelbaar in gesprekken met stakeholders en partners.

Daktuinen maken de leefbare stad van de toekomst. Maak kennis met een nieuwe mindset, een andere omgeving en een verfrissende leefstijl. Doe je mee?