Back

Klimaatfonds gemeente Tilburg kent € 380.000 subsidie toe.

21 februari 2022

Klimaatfonds gemeente Tilburg kent € 380.000 subsidie toe.

Tilburg wil in 2045 klimaatneutraal, klimaatbestendig en volledig circulair zijn. Een Tilburgs netwerk van daktuinen levert daar een grote bijdrage aan. Een daktuin helpt om de biodiversiteit te herstellen en te vergroten. Als het veel regent, neem een daktuin het water op en een daktuin zorgt ervoor dat het minder warm is in de stad. Met de subsidie van de gemeente kan de helft van de tuin gefinancierd worden. In de tuin, die gratis publiek toegankelijk zal zijn, zal groente en fruit verbouwd worden. Bewoners, studenten en bezoekers kunnen hier samenkomen voor kleinschalige educatieve evenementen en voor een hapje en een drankje.

Stad klimaatbestendig maken

Rik Grashoff, wethouder Binnenstad en klimaatadaptatie: “Het is mooi om te zien dat ondernemers als Mirjam met creatieve oplossingen komen om onze stad klimaatbestendig te maken. Inwoners, ondernemers, initiatiefnemers en de gemeente zetten er samen de schouders onder om onze stad ook in de toekomst leefbaar te houden. Dat hoeft niet alleen op de grond. Er is in Tilburg veel potentieel op de daken om te vergroenen.”

Klimaatfonds

Gemeente Tilburg heeft een investeringsfonds van 20 miljoen voor initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de klimaatambities van Tilburg. Voor projecten op het gebied van energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Het budget helpt de klimaatdoelen dichterbij te brengen, samen met de Tilburgers en met Tilburgse bedrijven en organisaties. Met het Klimaatfonds is zowel investeren als experimenteren mogelijk.