Back

Partners

Een icoonproject voor de stad en onze partners.

De daktuin komt er niet door Mirjam of Sam, maar doordat mensen en partijen uit de stad zijn opgestaan voor dit plan. Partners die zich vanuit de inhoud verbonden voelen, het ermee eens zijn dat die daktuin er echt moet komen en daar hun nek voor uit durven steken. Daar zijn we hen enorm dankbaar voor. Met trots presenteren we onze partners.

Tilburg was in juli 2018 even de warmste stad van Europa, het centrum is versteend. Door klimaatverandering wordt het steeds heter en de buien worden tropischer. Naast de Gemeente Tilburg en Wereldhave sluiten ook Waterschap De Dommel, Interpolis, Up New (mede mogelijk gemaakt door Midpoint Brabant), Jopiefonds, Marketing Tilburg en Binnenstad Management Tilburg, Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg, BIZ Vastgoedeigenaren Kernwinkelgebied Tilburg samenwerkend onder de naam Center of Tilburg zich aan bij de daktuin-revolutie. Samen met partners staat Moes op voor de leefbare stad van de toekomst. Want het is nú tijd voor een Tilburgs netwerk van daktuinen. Om het welzijn van de inwoners te vergroten. Om de biodiversiteit in de stad te herstellen en versterken. Om de hitte te beperken. Om overvloedige regenval te benutten en extreme droogte tegen te gaan. En om de verbinding tussen de Tilburgers en natuur en voedsel te herstellen.

Zie je ook mogelijkheden voor een partnerschap? Neem contact op met Mirjam Slob. Via 06 57 39 67 69 of mirjam@daktuinmoes.nl zijn we te bereiken voor alle meedenkers en meedoeners.